Föreningen har under året fortlöpande verksamhet i klubblokalen. Klubben försöker också deltaga på så mycket av distriktets verksamhet som möjligt. För aktuell information kontakta gärna oss via mail to: info@fksf.se

Klubblokalen
Klubblokalen öppen Torsdagar varje vecka kl 18.30. Välkommen in!


-

 Fisketurer/Aktiviteter

Tävlingar/Aktiviteter

Fisketävlingar/Pokaler

 

 

 

"Det är nog så att fisket i sig själv inte är
så viktigt, utan det är friheten i den kravlösa,
icke instängda och inrutade världen jag
längtar till, där man existerar tillsammans
med det enkla men ändå så komplicerade.
Sländornas dans, skägglavens stilla
gungande i vinden, vattnet som kastar sig
i brusande fors, mygg och öring - allt
inramat av en horisont, fri från kalhyggen."
            - Mikael Engström, Längtans Öring
   
   
  .
© 2004 Larsson, Föreningen Kungälvs Sportfiskare