Föreningen har fört protokoll över föreningmedlemmarnas storfångster över en lång tid. Det finns klubbrekord som är över 25 år, trots den ständigt pågående prestigekampen för att få in sitt eget namn i klubbrekordslistan. Även om det inte på något sätt kommer före nöjet i själva fiskandet.
 


Årets Rapporter
Här kan du läsa de senast sammanställda rapporterna om årets poängliga.

Fiskerapporter

Tävlingsrapporter

Storfiskar´n

 Klubbrekord
Läs igenom den nuvarande klubbrekordlistan och se om du kan slå dig in.
Med reservation för eventuella nyfångade rekord.

Klubbrekord

 

"Det är nog så att fisket i sig själv inte är
så viktigt, utan det är friheten i den kravlösa,
icke instängda och inrutade världen jag
längtar till, där man existerar tillsammans
med det enkla men ändå så komplicerade.
Sländornas dans, skägglavens stilla
gungande i vinden, vattnet som kastar sig
i brusande fors, mygg och öring - allt
inramat av en horisont, fri från kalhyggen."
            - Mikael Engström, Längtans Öring
Skicka dina fångsrapporter till info@fksf.se Glöm inte att ta med nödvändiga uppgifter för poängsättning.
Vi följer Sportfiskarnas regler vad gäller omfattning av info och jämnförvikter. Se info: http://www.sportfiskarna.se
   
   
© 2004 Larsson, Föreningen Kungälvs Sportfiskare